EVLENDİRME BEYANNAMESİ GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Evlendirme Modülü > Veri Giriş İşlemleri >

EVLENDİRME BEYANNAMESİ GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "beyanname" ile yapılır.

Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.

 

   Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenmeyi yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.

   Beyan girişi evlenme işlemi için başvuruda bulunan kişilerin kimlik bilgilerini giriş işlemi ile başlar. Bu bilgi girişi esnasında mevzuatta ki kuralla çerçevesinde evlendirme işlemi yapılmalıdır. Beyan girişi için yeni butonuna tıklanır sistem yeni bir beyan sırası verir.

 

Erkek / Kadın Bilgileri Girişi

 

 

 

 

 

 

 

 

   Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

 

   Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru huzurunda beyannameye geçirilerek taraflarca imzalanır.

   Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir.

   Evlenme bildirimi de yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılamaz.

 

 

Erkek Bilgileri Girişi

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programda beyan girişinden sonra bir sonraki işlem ise kişi bilgileri girişidir.

   Erkek bilgi giriş esnasında mutlaka nüfus cüzdanını yanında bulundurmalıdır.

   Programda erkek bilgileri girişi ekranı açılır , kurumda nvi entegresi var ise ise kişinin tc kimlik numarası yazılır "K" butonuna tıklanır ve kişinin gerekli kimlik bilgileri alanı doldurulmuş olur.

 

Kadın Bilgileri Girişi

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kadın bilgi giriş esnasında mutlaka nüfus cüzdanını yanında bulundurmalıdır.

   Programda erkek bilgileri girişi ekranı açılır , kurumda nvi entegresi var ise ise kişinin tc kimlik numarası yazılır "K" butonuna tıklanır ve kişinin gerekli kimlik bilgileri alanı doldurulmuş olur.

 

Nikah Ücreti Tahakkuk İşlemleri

 

 

 

 

 

   Nikah işlemi için başvuran kişilerden mevzuat gereği kişilerden belli miktarda aile cüzdan ücreti ve salon ücreti gibi ücretler tahsil edilmektedir.

   Bu ücretlerin tahsilatı için kullanabileceğimiz ekran burasıdır.Bu ücretler mevzuata göre sistem kurulumu sırasında tanımlanmaktadır ve herhangi bir mevzuat değişikliğinde sisteme destek ekibi tarafından değişiklikler tanımlanmaktdır.

   Ücret tahsilatı için Nikah ücreti tahakkuk işlemleri ekranı açılır gelir no seçilir ,(Evrek ücreti , nikah salon ücreti vb)

   Tutar , kdv ve toplam turar otomatik olarak tanımlanır.Tahakkuk butonuna tıklanıp akabinde kayıt butonuna tıklandığında tahsilat işlemi yapılmış olur.

   Yapılan işlemin iptali için de tahakkuk iptal butonuna tıklanır.