EVLENME GENEL PARAMETRE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Evlendirme Modülü > Tanımlar >

EVLENME GENEL PARAMETRE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

evlendirmegenelparametre

 

 

 

 

   Evlendirme memurluğunun ismi evlendirme memurluğunun yeri evlendirme memurluğunun ismi vb. bilgilerin girişinin yapıldığı menüdür.

   Burada tanımlanan bilgilerin doğruluğu önemlidir, bu bilgiler yapılan tüm beyan girişlerinin ana başlıklar olarak kullanılır.

   Genel parametre bilgileri girişi ekranı açılır  ve burada istenen tüm bilgiler doldurulmalıdır.