ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ GELİRLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları >

ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ GELİRLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Belediyelerde işyeri emlak vergi beyanında bulunulduğu zaman, bir zorunluluk olarak Çevre ve Temizlik Vergisi beyanında da bulunmak gereklidir.

   Çevre ve Temizlik Vergisi Gelirleri, Gelir Programları başlığı altında yer alır.Programda döedüncü modül olarak karşımıza çıkar.