FAALİYET KRİTERİNE GÖRE GRUP DERECE TABLO TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Çevre ve Temizlik Vergisi Gelirleri > ÇTV Program Parametreleri >

FAALİYET KRİTERİNE GÖRE GRUP DERECE TABLO TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

1) Kurum bilgisi seçildikten sonra Kriter Değeri belirlenir.

2) Son değer ve ilk değer mercek yardımıyla girilir.

3) Grup ve Derece bilgisi manuel doldurulduktan sonra “Kayıt” butonu tıklanır.