FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Genel Mali Tablolar >

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   İlk yevmiye son yevmiye tarihi girildikten sonra, raporun kaç düzey alınmak istendiği belirlenir.

   Önceki yıllara ait verilerinde raporlanması isteniyorsa, önceki birinci ve ikinci yıl raporlanacak mı sorularına evet cevabı verilmelidir. Ardından “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.