FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   İlk ve son yevmiye tarihi girildikten sonra, sırasıyla “Yazdır” ve “İndir” butonları tıklanarak rapora ulaşılır.