FİŞ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri >

FİŞ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Muhasebede yapacağımız yevmiye kayıtlarını oluşturup kaydettiğimiz ekranlar Fiş İşlemleri altında yer almaktadır.

   Bu ekranlar aracılığıyla oluşturduğumuz yevmiyelerde güncelleme yapabileceğimiz gibi Harcama Talimatı da oluşturabiliriz.