FİRMA ESNAF VEYA KİŞİ CARİ TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Tanımlar >

FİRMA ESNAF VEYA KİŞİ CARİ TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zabıt varakası girişi ekranında kullanılan bu tanım ekranı işletme tanımları ekranına benzer bir yapı izlemektedir.

   Firma esnaf veya kişi cezai işlem uygulamak istersek mutlaka bu ekrandan tanımlama yapmamız gereklidir.

   Firma esnaf ve kişi tanımlamaları yapmak için ekranda görülen tüm alan ve kriterlerin doldurulması önemlidir.

   Alanlar örnekteki gibi eksiksiz doldurulmalıdır.