FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ (FORM:3-4)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gider Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ (FORM:3-4)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Raporun çekilmek istendiği tarih aralığı belirlendikten sonra Kurumsal kod alanları doldurulur.

   Bu alanlar otomatik olarak ekranda göründüğü gibi gelecektir.

   Cetvel kaç düzeyli çekilmek isteniyorsa belirlendikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak icmale ulaşılır.