GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU BEYANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Veri Giriş İşlemleri ve Ruhsat >

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT BAŞVURU BEYANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   2. Gayrisıhhi Müesseseler (2. ve 3. sınıf): Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal  ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseslerdir.

   Bu müesseseler açılmadan evvel İmar durumu itibariyle kendi sınıfları alanlarında (Sanayi alanı, Ticaret + Ticaret Hizmet alanları gibi)  açıla bilecek işyerleridir.

   Bu gibi işyerlerine örnek olarak; İmalat haneler, fabrikalar, depolar, hurdacılar, fırınlar ve yemek üretim yerleri gibi müesseseleri örnek olarak verilebilir.

 

Gayri sıhhi müesseselerden istenilen belgeler:

 

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi  

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10- İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)

11- Emisyon iznine tabi ise emisyon izni

12- ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu

13- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi

15- SASKİ görüşü ve Deşarj izni (SASKİ görüşüne tabi olanlardan)

16- Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi  (50 kişi ve üzeri  Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

17- Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu.

 

Şirket İşletmelerinden:

 

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  Ticaret Sicil Gazetesi

8-  Ticaret sicil tasdiknamesi

9-  Ticaret faaliyet belgesi

10- İmza sirküleri

11- İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)

12- ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu

13- Emisyon İznine tabi ise Emisyon izni

14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin

15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi

16- SASKİ görüşü ve Deşarj izni (SASKİ görüşüne tabi olanlardan)

17- Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi  (50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

18- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

 

NOT: İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

   Yandaki ekranda görünen tüm bilgileri personelin, işletme başvurusunda bulunan kişi tarafından verilen bilgilerle doğru şekilde girilmesi gereklidir.

   Tüm bilgiler girildikten sonra kayıt butonuna tıklanır.

 

   Depoların hacmi örnek olarak; Asfalt üretme ve işleme yerleri ile depoları, Parlayıcı madde üreten işyerleri ve depoları, yani depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.

 

 

 

 

 

 

   Sağ yanda bulunan bu ekranda ise gerekli belgeler, zorunlu olup olmadığını ve belgenin seçim işlemini bu ekrandan yapabiliriz.

 

 

   Üstte görünen bölüm ise ruhsat ücreti tahsili ve harcı yapabileceğimiz ekrandır.

 

   Tahsilat için gelir numarası seçilir.

   Yeni butonuna tıklanır sistem yeni bir sıra numarası verir,

   Mevzuatta belirtilen ruhsan ücret veya harcı tutarı girilir

   Kayıt butonuna tıklanır. Sonrasında tahakkuk işlemine tıklandığında ücret tahsil edilmiş olur.

 

   Yanlış girilen bir tahsilat bilgisi iptali için ise, tahakkuk listesinde görünen gelir seçilip tahakkuk İptal butonuna tıklandığında tahakkuk işlemi iptal edilmiş olur.

 

Gayri Sıhhi Müessese Sınıfları:

 

A) BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

1- Çimento fabrikalari,

2- Seramik ve porselen fabrikalari,

3- Kireç, alçi ve zimpara fabrikalari,

4- Blok mermer isleme yerleri,

5- Galeri veya kuyu açarak isletilen veya patlayici madde kullanilarak isletilen her türlü tas ve maden ocaklari,

6- Çesitli usullerle maden cevheri zenginlestirme yerleri,

7- Hernev'i maden döküm atölyeleri, haddehaneler ve demir çelik fabrikalari,

8- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan hernev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve madeni esya imal, isleme, montaj ve tamir yerleri, madeni esya emayeleme, plastik veya diger maddelerle kaplama yerleri,

9- Gemi insa, tamir ve söküm yerleri,

10- Harf dökümü yapan yerler ile 50 HP'den fazla motor gücü kullanan matbaalar ve baski yerleri,

11- Kömür tozunu prese ederek malzeme imal eden yerler,

12- Katran ve katrandan gaz üretim yerleri,

13- Alkol istihsal ve tasfiye yerleri,

14- Yangin söndürme tüplerinde kullanilan kimyasal maddelerin üretildigi yerler,

15- Selüloz, selüloit fabrikalari,

16- Her nev'i kagit fabrikalari,

17- Kauçuk ve lastik esya imal yerleri, lastik kaplama tesisleri, kablo fabrikalari,

18- Plastik hammaddeleri üretin tesisler,

19- Patlayici maddeler sanayi, motor fitili, maytap imalathaneler, karpit, suni asetilen, sentetik benzin, azotperoksit imal, dolum tesisleri ve depolari,

20- Azot, oksijen, karbondioksit, flor, amonyak gibi gazlarin veya bilesiklerinin üretim ve dolum tesisleri ile depolari,

21- Her türlü sabun fabrikasi,

22- Sülfonalama yapilan deterjan imal yerleri,

23- Çamasir sodasi ve çivit imal yerleri,

24- Gliserin, yag asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor vb. kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikalari,

25- Nisadir fabrikalari,

26- Madeni ve nebati boya, cila, vernik fabrika ve atölyeleri,

27- Cam ve cam esya fabrikalari,

28- Melamin esya imal yerleri,

29- Plaksi glas, poliester imalathaneleri,

30-Zirai mücadele ilaçlan, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri üretim, depolama, ambalajlama ve toptan satis yerleri,

31- Bitümlü karton, mukavva fabrikalari,

32- Deri yakma ekstraklari (Zirnik) üretim yerleri,

33- Eter ve benzeri maddelerin üretim yerleri,

34- Suni deri, kürk ve musamba imal yerleri,

35- Asfalt ve zift kaynatma ve eritme yerleri,

36- Tutkal fabrikalari,

37- Her türlü film ve film banyosunda kullanilan kimyasal maddelerin üretim yerleri,

38- Termik elektrik santrallari,

39- Havagazi ve kok fabrikalari,

40 Lavar (kömür yikama) tesisleri,

41- Petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri,

42- LPG dolum tesisleri ve depolari,

43- Asfalt üretme ve isleme yerleri ile depolari,

44- Pil, batarya ve akü imal yerleri,

45- Kibrit fabrikalari,

46- Gaz maske fabrikalari,

47- Her türlü gaz imal ve dolum tesisleri,

48- Hali fabrikalari,

49- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon fabrikalari,

50- Suni hali ve benzeri yer dösemeleri fabrikalari,

51- Agacin kimyasal prosese tabi tutuldugu sanayiler, kontrplak, agaç kaplama ve sun'i tahta yapan yerler,

52- Agaç lifi ve agaç lifinden mukavva yapilan yerler,

53- Kursun kalem fabrikalari,

54- Agaç damitim ürünleri tesisleri,

55- Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani yag tasir haneleri, rafineri tesisleri,

56- Seker fabrikalari,

57- Günlük olarak 5.000 litreden fazla süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt imalathaneleri, mandiralar,

58- Süt paztörize ve sterilize tesisleri,

59- Süttozu ve konserve süt fabrika ve atölyeleri,

60- Ham deri isleme ve ham deriden hareketle esya imal eden yerler,

61- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler,

62- Hayvan kesim yerleri ve kombinalar,

63- Rendering tesisleri,

64- Kullanimayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi için yakma tesisleri,

65- Kökeni hayvansal olan maddelerden balik unu, balikyagi, yem, yemlik preparat tutkal ve benzeri maddelerin imal edildigi yerler,

66- Bagirsak temizleme ve isleme yerleri,

67- Su ürünleri, salyangoz, kurbaga ve benzeri isleme yerleri,

68- Asbest katkili yapi ve mamüllerinin üretimini yapan fabrikalar,

69- Ilaç hammaddesi üreten fabrikalar ve laboratuvarlar,

70- Agir metal tuzlarinin üretimini yapan tesisler,

71- Her türlü organik nitelikte maddeleri üreten fabrikalar,

72- Kimyasal madde depolari,

73- Inorganik nitelikteki maddeleri üreten fabrikalar

 

B) İKİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

1- Tuga ve kiremit fabrikalari, kireç ocagi,

2- Prefabrik konut malzemeleri, ytong yapi elemanlari imalathaneleri, volkanik tas isleyerek elde edilen hafif malzeme yapi fabrikalari,

3- Degirmen tasi ve biley tasi atölyeleri,

4- Alçi, kireç, tebesir, kuvars tasi ve benzeri degirmenleri,

5- Çakil, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapi, yalitim, döseme vs. malzemeleri imal yerleri,

6- Mermerin ikinci isleme yeri,

7- Mozaki imal yeri,

8- Patlayici madde kullanilmayan ve açik sistemle isletilen tas ve maden ocaklari,

9- Maden cevheri depolama yerleri,

10- 5-50 HP arasinda motor gücü kullanan hernev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve madeni esya imal, isleme ve tamir atölyeleri,

11- Harf dökümü yapmayan ve 5-50 HP gücünde motor gücü kullanan matbaalar ve baski yerleri,

12- Kursun, kalay ve benzeri maddelerden tüp, klise ve harf gibi malzemenin imal edildigi yerler,

13- Plastik, plaksiglas, poliester vb. maddelerden esya, oyuncak, reklam levhalari vb.. yapan yerler,

14- Oto lastik tamir atölyeleri,

15- Temizlik tozu imalathaneleri,

16- Çamasir suyu imalathaneleri,

17- Zirai mücadele ilaçlari, Insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satis yerleri,

18- Mum ve balmumu üretim yerleri,

19- Tarak imalathaneleri,

20- Asit ve baz depolari,

21- Camdan ayna ve benzeri madde imal yerleri,

22- Tibbi müstahzarat laboratuarlari,

23- Amonyak imalathaneleri,

24- Sülfonalama yapilmayan deterjan imal yerleri,

25- Zamk ve yapistirici madde imalathaneleri,

26- Dizel jeneratörler,

27- Akaryakit depolari ve satis yerleri,

28- LPG perakende satis yerleri,

29- 25 tondan fazla odun, kömür bulunduran veya 5 HP gücünden fazla muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depolari,

30- Torba yakit üretim yerleri,

31- Akü tamir yerleri,

32- Kuru temizleme yerleri,

33- Hali, kilim dokuma ve boyama atölyeleri,

34- Sentetik elyaf fabrikasi,

35- Isitici minder imalathaneleri,

36- Pamuk ihzar fabrika ve atölyeleri (çirçirlar),

37- Linterks, idrofil pamuk üretim yerleri,

38- Yün, kil, tiftik, kus tüyü ve benzerleri yikama ve isleme tesisleri,

39- Yün, pamuk ve ipek iplik atölyeleri ile boyama yerleri,

40- 5-50 HP motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri,

41- Her nev'i firça imal yerleri,

42- Mobilya ve oto döseme atölyeleri,

43- Kumas atiklari ve eski kumaslardan yün imal yerleri,

44- 5 HP gücünden fazla motor gücü kullanan her nev'i agaç esya imal, isleme ve tamir yerleri,

45- Tomruk ve kereste depolari,

46- Günlük olarak 500-5000 litre süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt imalathaneleri, mandiralar,

47- Yenecek mantar üreten yerler,

48- Soguk hava depolari (motor gücü 10 HP'den yukari),

49- Un, makarna, bisküvi ve ekmek fabrikalari,

50- Çay fabrikalari,

51- Atölye mahiyetindeki yag imal yerleri,

52- Glikoz, nisasta, dekstrin (kola) ve emsali maddeler imalathaneleri,

53- Mesrubat üretim tesisleri,

54- Frigo, koko, eskimo ve dondurmayi fabrikasyon halinde üreten yerler,

55- Tütün isleme yerleri ve sigara fabrikalari,

56- Seker veya seker serbetinden sekerli maddeler üreten yerler (günlük 250 kg'tan fazla seker isleyen yerler), tahin, helva, pekmez vs. imal yerleri,

57- Alkollü içki üreten yerler,

58- Meyve, sebze isleme verleri ve konserve fabrikalari,

59- Meyan kökü, serbetçi otu vb. bitkilerin islendigi yerler,

60- Çiklet fabrikalari,

61- Maya imalathaneleri,

62- Ham tuz üretme,isleme yerleri ve tuz fabrikalari,

63- Yemek fabrikalari,

64- Hayvansal yaglarin eritildigi yerler,

65- Et ve sakadat isleme yerleri,

66- Streli katküt imalathanesi,

67- 5-50 HP arasinda motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler.

68- Herhangi bir islem yapilmayan ham deri depolari,

69- Islenmis bagirsaktan esya imal yerleri, bagirsak depolari,

70- Bitkisel yemleri ve hazir preparatlardan karma yemleri üreten tesisler

71- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat isleriyle ilgili depolar,

72- Her nev'i hurda depolari,

73- 50'den fazla büyükbas 200'den fazla küçükbas ve 500'den fazla kümes hayvani ile 10'dan fazla domuz bulunduran hayvan barinaklari,

74- Çöp içindeki organik maddelerden gübre yapma tesisleri,

75- Mürekkep üretim yerleri,

76- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasir vb. üretim yerleri,

77- Buz üretim yerleri,

78- Suni inci, boncuk vb. üretim yerleri,

79- Boya, cila ve poliester islemi yapilan yerler,

80- Balata imal yerleri,

81- Oto bakim ve servis istasyonlari,

82- Dügme, fermuar, semsiye vb. imal yerleri,

83- Kati atik depolama tesisleri,

84- Kozmetik fabrikalari,

85- Tuz ruhu, nisadir, çivit, çamasir suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandirarak, paketleyerek ve siseleyerek satisa sunan imalathaneler

 

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

1- insaat malzemeleri depo ve artis yerleri, kum ocaklari,

2- Sirli, sirsiz, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri imalathaneleri,

3- Çakil, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksizin yapi, yalitim, döseme vb. malzeme imal yerleri,

4- Çini atölyeleri,

5- 5 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksizin iptidai usullerle çalisilan her nev'i elektro mekanik, elektromanyetik ve madeni esya imal, isleme ve tamir atölyeleri,

6- Harf dökümü yapmayan ve 5 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar,

7- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri esya yapan yerler,

8- Saf su asitli su imalathaneleri,

9- Fotograf filmi renklendirme ve boyama yerleri,

10- Kagitdan çesitli kirtasiye malzemesinin yapildigi yerler,

11- Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri imalathaneleri,

12- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden' az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depolari,

13- Fötr, sapka ve keçe ithal yerleri,

14- Hali, elbise ve çamasir yikama ve temizleme yerleri,

15- 5 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri,

16- Bez ve benzeri dokumaya baski yapilan yerler,

17- 5 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksizin iptidai usullerle çalisilan her nev'i agaç esya imal, imal, isleme ve tamir yerleri,

18- Günlük olarak 500 lt'den daha az süt isleyen tereyagi, peynir ve yogurt imalathaneleri ve depolari,

19- Un degirmeni,

20- Ekmek, simit vb. firinlari,

21- Çalkarhaneler,

22- Küçük çapta dondurma, imalathaneleri,

23- Tuz ögütme yerleri,

24- Mamul sekerden her nevi sekerleme imalathaneleri (Günlük 250 kg'dan az seker isleyen yerler),

25- Tahil, baharat vs. ambalajlama yerleri,

26- Kahve ve kuruyemis hazirlama yerleri,

27- Karbonat üretim ve ambalajlama yerleri,

28- Yufka ve pasta imalathaneleri,

29- Tarla balikçiligi,

30- 10 HP gücüne kadar motor kullanan soguk hava depolari,

31- Tiftik ve yapagi depolari,

32- 5 HP takatindan az motor gücü kullanan ve islenmis deriden esya imal eden yerler,

33- Kuru kemik, boynuz, fildisi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasitalarla islendigi yerler,

34- Islenmis veya kurutulmus deri depolari,

35- 15-50 büyük bas, 50-200 küçük bas, 100-500 kümes hayvani ve 10'dan az domuz bulunan hayvan barinaklari,

36- Peruk ve suni çiçek yapim yeri,

37- Mamul süngerden esya imal yeri,

38- Hamam, saunalar ve güzellik salonlari, ,

39- Cilt atölyeleri.

 

Umuma Açık Müesseler

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri : Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri.

 

Umuma Açık Müesseler için İstenilen Evrak Listesi:

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  2 adet Vesikalık resim

8-  Esnaf Odasından faaliyet belgesi  

9-  Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10- Ustalık veya aşçılık belgesi (Lokantalardan)

11- Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine bağlı olarak)

12- İtfaiye raporu  

13- Çalışanların Nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak sağlık raporu.

14- Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin

15- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

 

Şirket İşletmelerinden

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi ) tıklayınız.

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  Ticaret Sicil Gazetesi

8-  Ticaret sicil tasdiknamesi

9-  Ticaret faaliyet belgesi

10-  imza sirküleri

11- İtfaiye raporu

12- Ustalık ve Aşçılık belgesi (Lokantalardan)

13- Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine bağlı olarak)

14- Çalışanların Nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak sağlık raporu.

15- Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

16- Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu.

 

NOT: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması.Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması ( 100 m uzaklıkta mesafe de olması gerektiği kapıdan kapıya.)

İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma (kişiler) ile ilgili bilgi ve belgeleryle noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Başvuru Beyanı

 

 

 

 

 

 

 

   Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri Başvuru beyanı girişi yapmak için Sıhhi müessese başvuru ekranı açılır ve bu ekrandaki ruhsat türü kısmı umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak seçilmelidir.

   İletme bilgileri girişi eksiksiz ve doğru olarak yapılmalıdır.

   Beyan işleminden sonra verilen ruhsatın üzerinde değişiklik işlemi yapılamaz.

 

   Yukarıdaki ekranda görünen tüm bilgilerin personel ve işletme başvurusunda bulunan kişi tarafından doğru şekilde girilmesi gereklidir.

   Tüm bilgiler girildikten sonra kayıt butonuna tıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yanda bulunan bu ekranda ise gerekli belgeleri , zorunlu olup olmadığını ve belgenin seçim işlemini yapabiliriz.

 

 

   Üstte bulunan bu bölüm ise ruhsat ücreti tahsili ve harcı yapabileceğimiz ekrandır.

   Tahsilat için gelir numarası seçilir.

   Yeni butonuna tıklanır sistem yeni bir sıra numarası verir,

   Mevzuatta belirtilen ruhsan ücret veya harcı tutarı girilir

Kayıt butonuna tıklanır.

   Sonrasında tahakkuk işlemine tıklandığında ücret tahsil edilmiş olur.

   Yanlış girilen bir tahsilat bilgisi iptali için ise, tahakkuk listesinde görünen gelir seçilip tahakkuk İptal butonuna tıklandığında tahakkuk işlemi iptal edilmiş olur.

 

 

Canlı Müzik Ruhsatı

   10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri Açma ve  çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin “Canlı müzik yayın” başlıklı 38 inci maddesi  “Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur  ve sükûnu ile kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı  müzik izni verilir.

   Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman  gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur.

   Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir.

   Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.

   İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri açmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar” şeklinde düzenlenmiştir.

   Buna göre madde hükmünde belirtilen işyerlerine, yine madde hükmünde belirtilen şartlar dahilinde yetkili idareler tarafından canlı müzik izni verilebilecektir.

   Webmos programından canlı müzik ruhsatı için sıhhi müessese başvuru beyanı ekranından canlı müzik ruhsatı butonuna tıklanır.

 

 

 

   Açılan ekrandan önceden kayıt yapılmış işletme kayıtlardan seçilip gerekli alanlar doldurulup yazdır butonuna tıklandığında canlı müzik ruhsatı belgesi hazırlanmış olur.

 

 

Hafta Tatili Ruhsatı

394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Hafta Tatili Ruhsatına tabi işyerlerine Hafta Tatil Ruhsatı tanzim edilmektedir. Bu tür işyerleri :

•        Sinemalar - Tiyatrolar,

•        Konser Salonları,

•        Halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri,

•        Hanlar, Oteller,

•        Lokantalar, kafeteryalar, barlar,

•        Kahvehaneler, lokaller,

•        Fırıncılar, Unlu mamul cüler,,

•        Manavlar, kasaplar, balıkçılar, ciğerciler ve sakatatçılar (çabuk bozulabilen gıda maddelerinin satışını yapan yerler),

•        Büfe ve Tekel Bayi,

•        Fotoğrafhaneler,

•        Çiçekçiler,

•        Nalbant, alet edevat satanlar,,

•        Loto, Toto, Piyango Bayileri,

•        Otobüs yazıhaneleri,

•        Hediyelik eşya satan işyerleri

 

  Ayrıca ( haftasonunda zaten açık olan ) büyük mağazalar ile konfeksiyon ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine Belediyemize ek bir gelir getireceği düşüncesi ile alınan Encümen Kararına istinaden Hafta Tatil Ruhsatı verilmektedir.

 

İstenen Belgeler:

İşyeri Belediyemizden veya Emniyetten Çalışma Ruhsatı almış ise;

•        Belediye Ruhsatının veya Emniyet Ruhsatının fotokopisi,

•        1 adet resim

•        1 adet dilekçe

Çalışma Ruhsatına Tâbî işyeri değilse;

•        Kira kontratı ( noter tastikli veya aslı )

•        Vergi levhası

•        Şirket sözleşmesi

•        Sicil Gazetesi

Şahıs ise;

•        1 fotoğraf

•        İkametgah, nüfus cüzdan sureti

•        Vekaletname

 

ÖNEMLİ NOT: Hafta Tatil Ruhsatlarının yasa gereği her yıl  01 - 31 Ocak tarihleri arasında yenilenmesi gerekmektedir.

 

Webmos programından hafta tatili ruhsatı için sıhhi müessese ruhsat başvuru beyanı ekranından hafta tatil ruhsatı butonuna tıklanır.

 

 

 

   Açılan pencereden kayıtlı işletme bilgileri doldurulur ve kayıt işlemine tıklanır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yazdır butonuna tıklandığında hafta tatili ruhsatı oluşturulmuş olur.