GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Ruhsat Denetimi Parametrik Tanımlar >

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Gayri sıhhi müesseselerden istenilen belgeler:

 

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi  

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10- İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)

11- Emisyon iznine tabi ise emisyon izni

12- ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu

13- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi

15- SASKİ görüşü ve Deşarj izni (SASKİ görüşüne tabi olanlardan)

16- Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi  (50 kişi ve üzeri  Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

17- Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu.

 

Şirket İşletmelerinden:

 

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi ) tıklayınız.

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  Ticaret Sicil Gazetesi

8-  Ticaret sicil tasdiknamesi

9-  Ticaret faaliyet belgesi

10- İmza sirküleri

11- İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)

12- ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu

13- Emisyon İznine tabi ise Emisyon izni

14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin

15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi

16- SASKİ görüşü ve Deşarj izni (SASKİ görüşüne tabi olanlardan)

17- Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi  (50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

18- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

 

NOT: İşin faaliyetine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

Bu belgeler içerisinde kurumun belirlediği zorunlu belgeler bu ekrandan tanımlanıp, Gayri Sıhhi müessese başvuru beyan bilgileri girişi yapılırken de ekranın sağ tarafında görüntülenir.

 

 

 

 

 

 

   Zorunlu belge tanımlanması için gayrisıhhi müessese ruhsat için gerekli belge tanımları ekranı açılır.

   Yeni butonuna tıklanır ve sistem bize yeni bir sıra numarası verir.

   Açıklama kısmına belge türü tanımlanıp kayıt butonuna tıklanır.