GELİR BÜTÇESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

GELİR BÜTÇESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra, bütçe birim kodu aşağı açılır pencere yardımıyla seçilir.

   Ardından sırasıyla “Yazdır” ve “İndir” butonları tıklanarak rapora ulaşılır.