GELİR BÜTÇESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

GELİR BÜTÇESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   İlk ve son ekonomik kısa kod belirlendikten sonra ekonomik düzey seçilir.

   Bütçe birim kodu; Birim, Üst Yönetici, Sayman ve Meclisçe Onaylanan teklif kriterlerinin biri seçilerek belirlenir. “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.