GELİR KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK-30)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gelir Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

GELİR KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK-30)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra raporun alınmak istendiği yevmiye kayıtlarına ait tarih aralığı girilir.

   Düzey seçildikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak cetvele ulaşılır.