GELİR KESİN HESAP İCMAL VE CETVELLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

GELİR KESİN HESAP İCMAL VE CETVELLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Gelir ile alakalı icmal ve cetvellere ulaşabileceğimiz ekranlar bu başlık altında yer alır.

   Yasal olarak talep edilen Örnek 30 yanı sıra; 4/1, 4/3, 4/4 formlarına da bu ekranlardan ulaşılır.