GELİR MALİ TABLOLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller >

GELİR MALİ TABLOLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Mali tablo ve cetvellerin üçüncü ve son alt başlığı Gelir Mali Tablolarıdır.

   Bu başlık altında Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu ile Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu yer alır.