GELİR MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri >

GELİR MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Kurumların yaptıkları tahakkukları, tahsilat ve mahsupları muhasebeleştirecekleri ekranlar bu başlık altında yer almaktadır.

   Aynı zamanda terkin işlemiyle silinen tahakkukları veya ara tahakkuk gibi işlemlerle geçmiş aylara yönelik yapılan tahakkukları da “Azaltan ve Artan Tahakkukların Muhasebeleştirilmesi” yine alt başlıklarda yer almaktadır.