GELİR TAHAKKUKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Gelir Muhasebeleştirme İşlemleri >

GELİR TAHAKKUKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Tahakkuk fişleri öncelikle geçici fiş numaralarında oluşur.

   Belgeyi Düzenleyen birim seçildikten sonra Enter tuşuna basıldığında sıradaki geçici yevmiye numarası otomatik gelecektir.

   Yevmiye tarihi girildikten sonra hangi aya ait tahakkukların muhasebeleştirilmesi yapılıyorsa, ilk tahakkuk tarihine ayın ilk günü son tahakkuk tarihine de ayın son günü girilir.

   İlgili ve belge düzenleme nedeni seçildikten sonra “İşlem” butonu tıklanarak yevmiye oluşturulmuş olur.

   Geçici yevmiye oluştuktan sonra, yevmiye çağrılarak açıklama ve ekler kısmı doldurulup kaydedilir.

   Daha sonra sıradaki kesin yevmiyeye Kesinleştirme işlemi yapılır.

   Böylece o aya ait Tahakkukları muhasebeleştirme işlemi tamamlanmış olur.

 

 

ÖRNEK