GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Gelir Mali Tablolar >

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Tarih aralığı belirlendikten sonra rapor kaç düzeyli çekilmek isteniyorsa aşağı açılır pencere yardımıyla seçilir.

   Önceki yılların raporlanma durumu belirlenerek “Yazdır” butonuna tıklanır.