GENEL MALİ TABLOLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller >

GENEL MALİ TABLOLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Genel Mali Tablolar başlığı altında; Aylık Mizan, Bilanço, KBS Mizanı gibi tablolara ulaşabileceğimiz ekranlar yer almaktadır.

   Faaliyet Sonuçları, Bütçe Uygulama Sonuçları tabloları ile Taşınır Giriş Çıkış icmal raporu da yine bu ekranlar vasıtasıyla alınabilmektedir.