GENEL MUHASEBE PARAMETRİK TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

GENEL MUHASEBE PARAMETRİK TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu ekran aracılığıyla muhasebe yetkililerini tanımlayıp, yetki sınırlarını belirliyoruz.

   Muhasebe Yetkilisi, Unvanı, var ise yardımcısı, bağlı bulunduğu kurumsal kısa kod alanları doldurulduktan sonra yetki sınırlarını belirleyen sorulara cevap veriyoruz. “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.