GENEL OLARAK KULLANILAN PROGRAMLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi >

GENEL OLARAK KULLANILAN PROGRAMLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Genel Olarak Kullanılan Programlar,

Su Tahakkuk Gelirleri başlığı altında yer almaktadır.

Dönemsel tahakkuk ile ara tahakkuk işlemleri, sarfiyat izleme ve dönemsel toplu makbuz çıkarma işlemleri genel olarak kullanılan parametreler yardımıyla yapılmaktadır.