GİDER BÜTÇESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

GİDER BÜTÇESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra, bütçe birim kodu ve düzey belirlenerek, sırasıyla “Yazdır” ve “İndir” butonları tıklanır ve rapora ulaşılır.