GİDER BÜTÇESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

GİDER BÜTÇESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   İlk ve son kurumsal bütçe kodu girilir. Ekran ilk açıldığında ekran alıntısında görüldüğü haliyle karşımıza çıkar.

   Eğer tüm kodları raporlamak istiyorsak bu haliyle bırakmalıyız.

   Tek bir kurumsal koda göre rapor çekeceksek iki alana da aynı kodu girmemiz yeterli olacaktır. İlk ve son ekonomik kısa kod alanları doldurulduktan sonra, birim kodu belirlenir.

   Düzey seçilerek, sonraki yıl olacak mı sorusu yanıtlanır. Ardından “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.