GİDER EK ÖDENEK GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Yardımcı Muhasebe İşlemleri > Ek ve Olağanüstü Ödenek İşlemleri >

GİDER EK ÖDENEK GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kayıt sıra numarası “Yeni” butonuna basıldığında otomatik olarak gelecektir.

   Ödenek fişlerimiz Kesin fişlerde oluşturulur. Yevmiye numarası ve Yevmiye tarihi otomatik olarak verilecektir.

   Ödenek Tarihi belirlendikten sonra Ek Ödenek mi, Olağanüstü Ödenek mi olduğu ödenek türünden seçilir.

   Ödeneğin aktarılacağı Kurumsal, Fonksiyonel, Finansal ve Ekonomik Bütçe Kodu girilir.

   Ödenek Tutarı yazıldıktan sonra “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanmış olur.