GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK-29)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gider Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK-29)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   İlk ve son tarih aralığı girildikten sonra kurumsal kod alanları doldurulur.

   Bu alanlar otomatik olarak ekranda göründüğü gibi gelecektir.

   Eğer bir kurumsal koda göre cetvel çekilmek istenirse kurumsal kod iki alana da yazılarak sadece o müdürlüğün veya başkanlığın bilgisine ulaşılabilir.

   Tümü alınmak istendiğinde bu haliyle bırakılmalıdır. Cetvel kaç düzeyli çekilmek isteniyorsa belirlendikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak cetvele ulaşılır.