GİDER KESİN HESAP İCMAL VE CETVELLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

GİDER KESİN HESAP İCMAL VE CETVELLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gider ile alakalı icmal ve cetvellere ulaşabileceğimiz ekranlar bu başlık altında yer alır.

   Yasal olarak talep edilen Örnek 29, Genel cetvel yanı sıra; 3/1, 3/2, 3/3, 3 / 4, 3/7, 3/9 ve 3/10 formlarına da bu ekranlardan ulaşılır.