GİDER MALİ TABLOLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller >

GİDER MALİ TABLOLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mali tablo ve Cetvellerin ikinci alt başlığı Gider Mali tablolarıdır.

   Bu başlık altında gider sınıflandırma tabloları yanı sıra, nakit akım tablosu ve ödenek tablosuna ulaşılır.