GİDERLERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Gider Mali Tablolar >

GİDERLERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMASI TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Birim Bütçe Kayıt numarası mercek yardımıyla seçilir. İstenirse bu alan boş bırakılarak tüm birimlerin bilgisine ulaşıla bilinir.

   Raporun alınmak istendiği tarih aralığı belirlendikten sonra önceki yılların raporlanma dönemi seçilir.

   Rapor tek düzeyli seçilebileceği gibi altı düzeye kadar da arttırılabilir. “Yazdır” butonuna tıklanarak rapora ulaşılır.