HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESAP CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Raporları > Taşınır Defterler ve Cetveller >

HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESAP CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Muhasebe tarafından istenmedikçe çıkarılması gerekmemektedir.

   Harcama birimi Taşınır Yönetim Cetveli İçerisinde malzeme bilgisi yanı sıra malzemenin muhasebeyle ilgili bilgileri yer alır.

   Bu rapor bize birim birim malzeme muhasebe planı verecektir.

 

   Harcama Birimi seçilir ambar numarası mercek yardımıyla seçilir, iki tarih arası belirlenir ve özellikle belirli malzemelerle ilgili rapor alınacaksa ilk malzeme ve son malzeme sınırı konulabilir, hepsini içeren bir rapor alınacaksa 1 den 999999999 a kadar alınır.

 

   Harcama Yetkilisi ve Kayıt Kont. Yetkilisi mercek yardımıyla çağrılır, raporu isteyen muhasebe yetkilisinin adı manuel olarak girilir ve yazdır tuşuna basılır.