HARCAMA TALİMATI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Fiş İşlemleri >

HARCAMA TALİMATI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

   Bir harcama talimatı verileceği zaman bu ekranda oluşturulur. Kurumsal bütçe kodu ve Talimat numarası yazıldıktan sonra kırmızı kutu içinde istenen bilgiler doldurularak Kayıt butonuna basılır.

   Yanlış girilen bir harcama talimatını “Sil” butonu yardımıyla silebiliriz. Ayrıca “Yazdır” butonu ile oluşturduğumuz talimatın çıktısına ulaşırız.