İŞÇİ AGİ RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi > AGİ Raporları >

İŞÇİ AGİ RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

isciagiraporlari

   İşçi AGİ Raporları Bölümünde;

 

*İşçi Agi Bordrosu

*İşçi Aile Bildirimi Raporu

*İşçi Çocuk Yaş Listesi

*İşçi AGİ Banka Listesi Disketi ekranları bulunmaktadır.