İŞÇİ DÖNEMSEL VERGİ MATRAHI DÜZENLEME EKRANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi Maaş > İşçi Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri >

İŞÇİ DÖNEMSEL VERGİ MATRAHI DÜZENLEME EKRANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Bir yıl içinde, ocak ayından aralık ayına kadar hak edilen toplam brüt maaştan sgk ve işsizlik sigortası kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutara kümülatif gelir vergisi matrahı denir.

   Bu ekranda bir sicilin hangi ayda hangi vergi diliminde olduğunu kümülatif gelir vergi oranını, gelir vergisi matrahını damga ve sgk matrahını izleyebileceğimiz ekrandır.

Rakamları ayrı olarak görebildiğimiz gibi toplam kalem şeklinde de görüntüleyebiliriz.