İŞÇİ GÖREV TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi Maaş > İşçi Parametrik Tanımlar >

İŞÇİ GÖREV TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Bilindiği üzere, kamu kuruluşları asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini istihdam ettikleri personel aracılığıyla gerçekleştirmektedirler.

   Bu çalışmada, Kurumumuzca yerine getirilen görev ve hizmetlerle ilgili olarak görevlendirilen personelin UNVAN BAZINDA İŞ/GÖREV TANIMLARI bulunmaktadır.

   Düzenlenen ünvanların kısa tanımları, işlerin mevzuata uygun ve verimli şekilde yerine getirilmesidir.

   Personel görevlerini tanımlayabileceğimiz bölüm bu ekrandır.

   Bu işlemi yapabileceğimiz bir diğer ekran da sicil bilgileri girişleri ekranıdır.

   Yeni butonuna tıklanır sistem görev tanımı için yeni bir sıra numarası verir.

   Görev tanımı yapılır kayıt butonuna tıklanır, yeni görev tanımlanmış olur.