İŞÇİ MAAŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Personel Maaşlarını Muhasebeleştirme İşlemleri >

İŞÇİ MAAŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Maaşı muhasebeleştirilecek dönem seçildikten sonra hangi müdürlüğe ait işçilerin maaşı muhasebeleştirilecek ise o müdürlük mercek yardımıyla seçilir.

   Belgeyi düzenleyen birim aynı müdürlük seçilerek belirlendikten sonra evrak işlem türü “İşçi Maaş Ödemeleri” olarak belirlenir.

 

   Yevmiye numarası sıradaki boş yevmiye olarak otomatik belirlenecektir.

   Yevmiye tarihi, ilgili müdürlük, belge düzenleme nedeni ve hesap kodu bilgisi girildikten sonra “İşlem” butonu tıklanarak yevmiyeye ulaşılır.