İŞÇİ TAHAKKUK EKRANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi Maaş > İşçi Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri >

İŞÇİ TAHAKKUK EKRANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu ekranda girdiğimiz bir sicilin bordro ekranını kontrol edebiliriz, Yani sicilin kazanç ve kesinti kalemlerini ve vergi matrahlarının kontrolünü sağlayan menüdür.