KAÇAK SU GİRİŞ / TAHAKKUK

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Kaçak Su İşlemleri >

KAÇAK SU GİRİŞ / TAHAKKUK

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1) Zabıt yılı ve zabıt numarası bilgileri yazılır.

2) Abone numarası ve sözleşme durumu bölümleri doldurulur.

3) Sicil numarası ve kimlik numarası kısmı doldurulur.

4) Abone türü listeden seçilir.

5) Faaliyet türü ve tarife türü listeden seçilir.

6) Sayaç numarası, sayaç markası/sayaç durumu ile su kaçak tahakkuk tipi seçilir.

7) Kullanım süresi ve kaçak sarfiyat tutarı yazılır.

8) Uygulayıcı Birim veya Firma adı yazılır. Tebliğ eden memur sıra numarası ile ekip numarası yazılır. Tebellüğ eden kişi bilgisi girildikten sonra yapılan işleme ilişkin açıklama ve notlar doldurulur ve “kayıt” butonuna tıklanır.

9) “ Tahakkuk” butonuna basılarak tahakkuk listesi görüntülenir.

10) “ Tahakkuk” butonuna basıldığında su kaçak listesi ekranı açılmaktadır.