KAÇAK SU İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi >

KAÇAK SU İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

   Kaçak Su İşlemleri su tahakkuk gelirleri modülünün altında yer almaktadır. Bu modülde izinsiz su kullanımını gerçekleştiren kişilerin borçlandırma işlemleri yapılmaktadır.