KAÇAK SU TAHAKKUK BORDROSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Kaçak Su İşlemleri > Kaçak Su Raporları >

KAÇAK SU TAHAKKUK BORDROSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kaçak su ile ilgili yapılan tahakkukların ayrıntılı dökümüne ulaşıldığı ekrandır.

 

 

 

1) Kurum adı seçildikten sonra ilk zabıt tarihi ile son zabıt tarihi yazılır.

2) İlk sicil numarası ile son sicil numarası doldurulur.

3) Abonelik durumuna göre aboneli/ abonesiz seçimi yapılır. Sol üst köşede yer alan “yazdır” butonu bir kez tıklanarak kaçak su tahakkuk

bordrosuna ulaşılır.