KAÇAK TİPİNE GÖRE İCMAL RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Kaçak Su İşlemleri > Kaçak Su Raporları >

KAÇAK TİPİNE GÖRE İCMAL RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kaçak tipine göre listelenmiş raporlarının özet dökümünün alındığı ekrandır.

 

 

 

1) Kaçak su tipine göre icmal raporunun alındığı bu ekranda kurum adı seçildikten sonra ilk zabıt tarihi ile son zabıt tarihi yazılır.

2) İlk sicil numarası ile son sicil numarası yazılır.

3) Abonelik durumuna göre aboneli/ abonesiz tercihi yapılır.