KARŞILAŞTIRMALI GİDER KESİN HESAP CETVELİ (FORM:3-9)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gider Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

KARŞILAŞTIRMALI GİDER KESİN HESAP CETVELİ (FORM:3-9)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   İlk ve son tarih aralığı belirlendikten sonra N-1 ve N-2 yıl raporlanacak mı sorusuna “evet”, “hayır” biçiminde cevap verilir.

   Cetvelin kaç düzeyli alınmak istediği belirlenerek “Yazdır” butonu tıklanır.