KARŞILAŞTIRMALI KESİN HESAP İCMALİ (FORM:4-3)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gelir Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

KARŞILAŞTIRMALI KESİN HESAP İCMALİ (FORM:4-3)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra raporun kaç düzey çekilmek istendiği seçilir.

   Önceki yıllara ait verilerin rapora yansıması durumu belirlenir.

   Cari yıl devir bakiyesi raporlanmak isteniyorsa evet seçilmelidir. “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.