KASA DEFTERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yardımcı Defter Raporları >

KASA DEFTERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Tahsilatlarda 100 Kasa hesabını kullanan kurumların, bu hesaba ait rapora ulaşabilecekleri ekrandır.

   Birim kayıt numarası aşağı açılır pencere yardımıyla seçilebileceği gibi seçinizde bırakılarak tüm birimlerin raporuna ulaşılabilir.

   Raporda asıl belirleyici kriter ilk yevmiye ve son yevmiye tarihi ile ilk yevmiye ve son yevmiye numarası alanlarıdır.

   Bu alanlar doldurulduktan sonra düzenleyen ve muhasebe yetkilisi isimleri manuel yazılarak “Yazdır” butonu tıklanır.