KASA SAYIM TUTANAĞI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

KASA SAYIM TUTANAĞI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kayıt tarihi, Borç, Alacak, Kasa Tutarı, Hesap Noksanı, Hesap Fazlası, Başkan ve Üye isim alanları doldurulduktan sonra “Kayıt” butonuna tıklanarak veri oluşturulur.

   Ardından “Yazdır” butonu tıklanarak cetvele ulaşılır.