KAZANÇ SAHALARI TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Memur Parametrik Tanımları >

KAZANÇ SAHALARI TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

WebMOS programında sicilin aldığı her kazanç kaleminin bir formülü vardır.

Bu formülün olmadığı takdirde programa ne kadar parametre formül ünün hesaplama bilgilerini hazır hale getirilip kayıt yapsak da , kayıt yaptığımız kazanç kalemi pasif olacaktır.

 

A) Girdiğimiz her kazanç kaleminin bir sıra numarası ve yasal dönem açıklaması vardır. Kaydettiğimiz  parametreden sonra yeni butonu ile yeni bir parametre girişi için boş bir parametre ekranı açılır ve bu ekran için sitem yeni bir numara tanımlar.

 

B) Yasal tanım açıklaması bölümünde ise girdiğimiz bir formülün kısa bir ismi tanımlanır.  Örnek olarak sosyal denge yarıdımı gibi.

 

C) Vergi matrahına eklenecek mi kısmında girdiğimiz bir parametrenin vergi matrahına ayrı ayrı gelir, damga, sgk matrahı olarak eklenecek mi sorusunu cevaplandırmış oluruz. Örnek olarak girdiğimiz bir formülden sadece gelir vergisi ve damga vergisi vergi matrahına eklenecek ise gelir vergisi ve damga vergisi evet olmalı ve sgk matrahı hayır olmalıdır.

 

D) Vergi matrahından düşülecek mi kısmında girdiğimiz bir parametrenin matrahlardan gelir vergisi,damga vergisi , sgk matrahı olarak düşülecek mi sorusuna cevap vermiş oluruz. Örnek olarak girdiğimiz bir formülden sadece gelir vergisi ve damga vergisi vergi matrahından düşülecek ise gelir vergisi ve damga vergisi evet olmalı ve sgk matrahı hayır olmalıdır.

 

E) Bu saha tüm sicillerde olacak  mı bölümünde girilen parametrenin tüm sicillerde aktif olup olamayacağı seçilir. Bu alan evet olursa tüm sicillerde bu saha aktif olur.

 

F) Puantaj bilgileri bir sonraki döneme kopyalanacak mı bölümünde yeni oluşturulacak parametrenin puantaj bilgilerini bir sonraki döneme kopyala menüsünde aktif olup olmayacağı seçilir. Girdiğimiz yeni parametre sadece  girdiğimiz tahakkuk dönemi için geçerli olacak ise bu bölüm hayır olacaktır.

 

G) Buraya puantaj değeri girilecek mi bölümünde, eğer bu alan evet olacaksa girdiğimiz yeni parametre kazanç sahaları puantaj değeri atama ekranında görünür ve bu parametre için bir ücret girişi yapılıp sicilin bordrosunda kazanç sahaları kaleminde görülebilir. Eğer yeni girdiğimiz formül hesaplama işlemi içeriyorsa ve puantaj değeri sürekli değişmeyecek ise bu alan hayır olmalıdır.

 

H) Tahakkuk a eklenecek puantaj değeri bölümünde yeni ekleyeceğimiz bu parametreye sabit herhangi bir her ay ödenecek ücret varsa girilir. Bu alana girilen ücretler, tekrar bu menüye gelinip bu alandaki rakam değişikliği ile güncellenebilir.

 

I) Bu alan matraha bağlı kesinti sahası mı bölümünde girdiğimiz bu yeni parametre matrahla ilgili bir formül ise bu alan evet olmalıdır. Bu alan kazanç sahalarında değil kesinti sahaları ekranın da kullanılır.

 

J) Hesap kodu bölümü girdiğimiz yeni parametrenin hangi hesap numarasından ve muhasebedeki hangi hesap bütçesinden alakalı olabileceğini seçtiğimiz alandır.Bu alana mutlaka bir hesap numarası girilmelidir aksi taktirde personel maaşları muhasebeleştirilemez. Bu alanın sağ tarafında görünen mercekten hesap kodunu seçmekte kolaylık sağlayan bir menü de bulunmaktadır.

 

K) Hesaplama net ten brüte mi olacak bölümünde oluşturduğumuz yeni parametre nin hesaplanmasını veya girilen puantaj değerinin net ten brüte mi hesaplanacağını seçebildiğimiz alandır. Bu alan hayır ise programa girilen puantaj değerlerinin net rakamı neyse bordro da da o rakam görünür.

 

L) Kazanç niteliği bölümünde, hesaplama formülüne göre nitelik seçilmelidir. Örnek olarak bir terfi farkı karşılığı ile alakalı ise niteliği terfi farkı karşılığı olmalıdır. Nitelik bölümü genel olarak puantaj ekranları ile alakalıdır.

 

M) Aktivasyon kodu bölümü, formülü aktif veya pasif etmek için kullanılır. Webmos programında girilen formüller silinemez. Bu sebepten hatalı girilen formül veya kullanılmayan formül bu alandan pasif edilmelidir.

 

N) İlk kayıt yapan ve ilk kayıt tarihi kısmında formül üzerinde kim değişiklik yapmış ise o kişinin kullanıcı numarasını ve son değişiklik yaptığı tarihi görebiliriz.

 

O) Hesap formülü bölümü matematiksel işlemlerin yapıldığı bölümdür. Yeni ekleyeceğimiz parametrenin girişi bu alandan yapılır.

 

P) SGK matrah formülü bölümünde ise yeni oluşturduğumuz hesaplama formülünün belli bir kısmı sgk matrahına eklenecek ise buraya, matraha eklenecek tutarın oranını hesaplayacak olan formül girilmelidir.