KBS MİZANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Genel Mali Tablolar >

KBS MİZANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), kamu kurumlarının mali işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir.

   KBS de yer alan Mali İstatistik Veri Girişi modülü, 5 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği çerçevesinde kamu sektörü mali istatistiklerinin üretilebilmesini sağlamak amacıyla belediye şirketlerinin muhasebeye ilişkin verilerini internet üzerinden girebilecekleri ve merkeze gönderebilecekleri bir uygulamadır.

 

 

 

 

 

 

 

   WebMOS Programında hazırlanarak gönderilecek olan KBS Mizanı, bu ekrandan alınmaktadır.

   KBS Mizanları her ay sonunda gönderilmektedir. Ekranda ilk yevmiye tarihi her dönem için “01.01.20..” olarak, yılın ilk günü itibariyle çekilir.

   Son yevmiye tarihi Mizanı gönderilecek ayın son günüdür. Rapor Tipi Excel Rapor xls olarak belirlendikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak mizana ulaşılır.