KESİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Yardımcı Muhasebe İşlemleri > Banka Ekstre İşlemleri >

KESİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   İlk ve son yevmiye tarihi girildikten sonra belge tipi seçilir.

   İlk ve son banka hesap kodu yazılarak “Yazdır” butonu tıklanır. Böylece listeye ulaşılmış olunur.