KESİN HESAP İCMAL VE DEFTERLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri >

KESİN HESAP İCMAL VE DEFTERLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Kesin hesap icmal ve cetvelleri, Yıl Sonu İşlemlerinin dördüncü alt başlığıdır.

   Bu ekranlardan Gider, Gelir ve Açık Fazlası kesin hesap icmal ve cetvellerine ulaşılır.