İKİ TARİH ARASI KURUMSAL TAHSİLAT RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Tahsilat Raporları >

İKİ TARİH ARASI KURUMSAL TAHSİLAT RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aşağı açılır listeden seçilen kuruma ait belirli dönem aralıklarında yapılan tahsilatların raporlarının alındığı ekrandır.

 

 

 

 

 

1) Tahsilat raporu alınacak kurum seçildikten sonra ilk gelir modülü ile son gelir modülü numarası yazılır.

2) İlk vezne numarası ile son vezne numarası manuel olarak yazılır.

3) İlk cari işlem tarihi ile son cari işlem tarihi yazılır.

4) İlk tahakkuk tarihi ile son tahakkuk tarihi yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra

“Yazdır” butonuna basıldığında iki tarih arası kurumsal tahsilat raporuna ulaşılır.