KİRA GENEL PARAMETRE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Gayrimenkul Kira Vergisi Gelirleri > Tanımlar >

KİRA GENEL PARAMETRE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

1) Kurum seçildikten sonra cari yıl bilgisi girilir. Sıra numarası yazılır.

2) Gelir kodu mercek yardımıyla bulunur.

3) Vade Günü Farkı ile Tutar kısmı manuel olarak yazılır. Açıklama kısmına tanımlanacak parametre yazıldıktan sonra kayıt butonu tıklanır.